Czym jest API i jakie są jego zastosowania?.

W dzisiejszym świecie, zwłaszcza technologicznym, coraz częściej słyszymy o czymś, co nazywane jest API. Czym jest jednak dokładnie ten tajemniczy skrót? Co oznacza i jakie ma znaczenie dla naszej codziennej interakcji z technologią? W tym artykule przyjrzymy się definicji API oraz przeanalizujemy jego różne zastosowania.

API (ang. Application Programming Interface) to ogólnie zestaw reguł i protokołów, które umożliwiają dwóm programom komputerowym komunikację i współpracę ze sobą. API można rozumieć jako most pomiędzy różnymi aplikacjami, umożliwiający im wymianę danych i funkcjonalności. Działanie interfejsu opiera się o określony zestaw reguł, które muszą być przestrzegane, aby aplikacje mogły porozumiewać się ze sobą.

Istnieją różne rodzaje API, takie jak: API internetowe, API systemowe, API biblioteczne i wiele innych.

Najbardziej powszechne i najczęściej używane są API internetowe, zwane również RESTful API. Są one oparte na protokole HTTP i umożliwiają programom na zewnątrz uzyskanie dostępu do danych oraz funkcji dostarczanych przez wybraną aplikację czy serwis internetowy.

Zastosowania API

API są niezwykle przydatne i mają wiele zastosowań. Oto kilka przykładów:

 1. Integracja systemów: API umożliwia integrację różnych systemów, co pozwala na płynną wymianę danych między nimi. Np, aplikacja e-commerce może używać API do integracji z systemem płatności, aby przetwarzać transakcje online.
 2. Tworzenie aplikacji zewnętrznych: Deweloperzy korzystają z API, aby łączyć i używać danych z innych serwisów, przykładowo wiele aplikacji mobilnych korzysta z API map Google, aby wyświetlać interaktywne mapy i wskazówki dojazdu.
 3. Rozbudowa funkcjonalności: API umożliwia rozbudowę funkcjonalności istniejących aplikacji przez innych deweloperów. Dzięki temu, twórcy mogą dostarczać dodatkowe narzędzia i usługi, które wzbogacają doświadczenie użytkownika. Zastosowanie to np. API dostarczające rozszerzenia do przeglądarek internetowych jak WordTune – po zaznaczeniu fragmentu tekstu pojawiają się podpowiedzi korekty.
 4. Analiza danych: API, może pomóc uzyskać dostęp do danych zewnętrznych, takich jak dane społecznościowe, pogodowe, finansowe itp. Można dzięki temu analizować i wyciągać wnioski na podstawie uzyskanych informacji. Popularnym przykładem wykorzystania tego zastosowania jest identyfikacja potrzeb i preferencji konsumentów na podstawie danych np. z social media.
 5. Tworzenie oprogramowania: API są również używane przez programistów do tworzenia oprogramowania. Twórcy bibliotek programistycznych i frameworków udostępniają API, aby inni deweloperzy mogli korzystać z ich narzędzi i funkcji. Dzięki temu programiści mogą tworzyć aplikacje na bazie istniejących rozwiązań, oszczędzając czas i wysiłek.

API (Application Programming Interface) jest niezwykle istotnym elementem dzisiejszego świata technologicznego. Stanowi most łączący różne aplikacje, umożliwiając im komunikację i współpracę. Dzięki API programiści mogą integrować systemy, tworzyć aplikacje zewnętrzne, rozszerzać funkcjonalności i analizować dane. Jest to niezwykle wszechstronne narzędzie, które odgrywa kluczową rolę w rozwoju innowacyjnych rozwiązań. Zrozumienie API jest istotne dla osób zainteresowanych programowaniem i tworzeniem aplikacji, ponieważ otwiera wiele możliwości i pozwala wykorzystać potencjał dostępnych technologii. API działa jako zestaw reguł, protokołów i funkcji, które umożliwiają dwóm programom lub aplikacjom komunikację i współpracę ze sobą.

Jak działa API?

Działanie API można opisać w kilku podstawowych krokach:

 1. Żądanie (Request): Pierwszy krok to wysłanie żądania do API. Żądanie w formacie zrozumiałym dla API, np. HTTP zawiera informacje takie jak rodzaj operacji, żądane dane, parametry konfiguracyjne itp.
 2. Przetwarzanie żądania: Gdy API otrzymuje żądanie, przetwarza je zgodnie z ustalonymi regułami. Sprawdza, czy żądanie jest poprawne i czy spełnia wymagane warunki. Jeśli wszystko jest w porządku, API przechodzi do kolejnego kroku.
 3. Działanie (Action): API wykonuje określone działanie na podstawie żądania. Może to obejmować pobieranie danych z bazy danych, przetwarzanie danych w określony sposób, wykonywanie operacji czy komunikację z innymi serwisami lub wiele innych aktywności. Działania te są zdefiniowane przez dostawcę API i zależą od specyfiki danego API.
 4. Odpowiedź (Response): Po wykonaniu żądanych działań, API generuje odpowiedź, która jest zwykle w formacie zrozumiałym dla żądającego programu. Odpowiedź zawiera żądane dane, informacje zwrotne o wykonanych operacjach, kod statusu, błędy itp.
 5. Obsługa odpowiedzi: Program lub aplikacja, która wysłała żądanie, odbiera odpowiedź API, która może być przetwarzana i wykorzystywana do dalszych działań w programie. Przykładowo, jeśli API dostarcza dane, aplikacja może wyświetlić je użytkownikowi lub przetworzyć w celach analizy.

Rodzaje API

Istnieje wiele rodzajów API, które służą do różnych celów i obszarów działalności. Oto kilka popularnych:

 1. API internetowe (Web API) - to najczęściej stosowany rodzaj, umożliwiający komunikację między różnymi systemami lub aplikacjami za pomocą protokołów internetowych, takich jak HTTP. Dostarczają one zestaw punktów końcowych (endpoints), które pozwalają na pobieranie, wysyłanie i manipulowanie danymi, najczęściej w formacie JSON lub XML w starszych wersjach.
 2. API RESTful: REST (Representational State Transfer) - to architektura oprogramowania w protokole HTTP oparta na żądaniach i feedbacku w 4 głównych formatach, takie jak GET, POST, PUT i DELETE. API to jest popularne ze względu na swoją prostotę i skalowalność. Głównym miejscem wykorzystania są przykładowo social media – gdzie użytkownicy przeglądają treści graficzne.
 3. API SOAP: SOAP (Simple Object Access Protocol)-  to protokół komunikacyjny oparty na XML, który umożliwia wymianę danych między aplikacjami. API SOAP definiuje zestaw reguł, które określają, jak komunikować się z usługą i jakie operacje są dostępne. Jest to bardziej rozbudowane API, wykorzystuje się je głównie w systemach finansowych.
 4. API społecznościowe- umożliwiają integrację z platformami społecznościowymi, takimi jak Facebook, Twitter, Instagram itp. Umożliwiają dostęp do danych profilu, publikowanie treści, zarządzanie znajomymi itp.

To tylko kilka przykładów dotyczących rodzajów API. Istnieje wiele innych, bardziej specjalistycznych, takich jak API do analizy danych, sztucznej inteligencji, wysyłania wiadomości, usług chmurowych i wiele innych, które służą różnym celom.

Warto podkreślić, że API działa na zasadzie ustaleń pomiędzy dostawcą a programistą lub aplikacją, która z niego korzysta. Dostawca interfejsu API udostępnia dokumentację, w której opisuje, jak korzystać z API, jakie są dostępne funkcje, jakie parametry należy przekazywać itp. Programista lub aplikacja musi przestrzegać tych wytycznych, aby korzystać z API w prawidłowy sposób.

W dzisiejszych czasach wiele API jest opartych na standardzie REST (Representational State Transfer), który wykorzystuje protokół HTTP do komunikacji. RESTful API definiuje konkretne adresy URL, na które można wysyłać żądania i oczekiwać odpowiedzi w określonym formacie, najczęściej w JSON lub XML.

Istotne jest również zabezpieczanie API poprzez autoryzację i uwierzytelnianie, aby zapewnić bezpieczeństwo oraz kontrolę dostępu do udostępnionych funkcji i danych.

Skontaktuj się z nami
Opublikowano w: