Strona internetowa SMART, cele witryny a cele biznesowe..

Czy planujesz redesign strony internetowej? Wiesz, że odpowiednio zaplanowane i ustawione cele strony mogą być źródłem jej sukcesu lub porażki?

Badania[WZO1]  pokazują, że aż 72% biznesowych stron internetowych otrzymuje negatywną ocenę, nawet poniżej 59/100. Według Andrew Kucheriavy’ego głównym powodem niepowodzenia biznesowych stron internetowych jest nie posiadanie jasnego celu biznesowego. Jeśli jeszcze nie ustaliłeś konkretnego celu, jaki ma spełniać Twoja strona lub nie wiesz czy powinieneś taki cel ustawić – zachęcamy do dalszego czytania, wyjaśnimy i spróbujemy przekonać Cię dlaczego jest on tak ważny.

Skąd czerpać plany i pomysły na cele strony internetowej?

Skuteczna strona internetowa może odmienić oblicze Twojego biznesu. Może zwiększyć sprzedaż, pomóc minimalizować koszty, budować wizerunek lub poprawić jakość obsługi klienta, a także wesprzeć rozwój firmy. Jednak zanim ustalisz cele witryny powinieneś przeanalizować pomysły Twoich szefów działów. Oni pomogą Ci zrozumieć jakie są potrzeby i jak strona internetowa może je zrealizować. Poniżej popularne przykłady oczekiwań z poszczególnych działów firmy:

 • DZIAŁ MARKETINGU generowanie leadów, zdobywanie potencjalnych klientów, ponowne zaangażowanie obecnych klientów

 • DZIAŁ SPRZEDAŻY ocena i wsparcie zespołu sprzedaży, wsparcie sprzedaży

 • DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA podniesienie satysfakcji klienta, wsparcie obecnych i potencjalnych klientów

 • DZIAŁ TREŚCI optymalizacja zarządzania i aktualizacji strony

 • DZIAŁ IT dostosowanie do bieżących certyfikatów bezpieczeństwa, wydajność witryny, skalowalność

 • DZIAŁ OPERACYJNY/PRODUKTU automatyzacja zadań, redukcja kosztów, usprawnienie workflow

 • DZIAŁ KADR rekrutacja pracowników, wsparcie obecnych zatrudnionych

 • ZARZĄD zwiększenie rentowności firmy, rozwój firmy

Wywiady z kadrą zarządzającą mogą przynieść zdumiewające efekty. Dzięki sesjom Q&A możesz dowiedzieć się, że Twoja strona powinna spełniać kilka celów biznesowych. Nic w tym dziwnego. To dobrze, warto poznać te informacje na początku procesu zmian, tak aby nowo wdrażana strona internetowa pozwalała osiągnąć firmie pełny potencjał i służyła wielu działom jednocześnie. Jeśli chcesz poznać bardziej szczegółowo jakie cele biznesowe może spełniać strona zerknij do tego artykułu -> Przykłady celów biznesowych dla stron internetowych

Ustal punkt odniesienia.

Czy znasz obecną sytuację swojej witryny? Zaskakujące jak wiele jest jeszcze firm, które funkcjonują bez wyznaczenia KPI (Key Performance Indicators) czyli kluczowych wskaźników efektywności. Jeśli nie znasz obecnych wyników swojej witryny, to jak chcesz ustalać realistyczne cele dla nowej strony? Musisz wiedzieć czy strona realizuje i w jakim stopniu cele, które ma także realizować po redesignie. Jeśli Twoim nadrzędnym celem będzie sprawna obsługa klienta to musisz wiedzieć ilu klientów jest obsłużonych w ciągu np. 1 dnia, a jaki jest cel, czy obecne wyniki są zadowalające czy kiepskie i czy w ogóle jesteś w stanie zweryfikować funkcjonowanie Twojej witryny? Innym przykładem jest pozyskiwanie leadów ze strony – czy obecnie strona spełnia ten cel, w jakim stopniu a w jakim powinna po wprowadzeniu zmian?

Unikaj niemierzalnych celów.

Kolejnym powszechnym błędem jest planowanie „próżnych celów” jak to określił np. Kucheriavy.  Firmy często ustalają cele, które nie przekładają się na faktyczny sukces, a jedynie dają poczucie realizacji, osiągnięcia 100% według wyznaczonego KPI. Musisz przeanalizować czy większa liczba użytkowników na stronie lub dłuższe wizyty faktycznie przekładają się na sukces Twojej firmy? Ogólnie oczywiście dobrze postrzegane jest zwiększanie ruchu na stronie, jednak czy takie działanie przekłada się na skuteczność – czy generuje więcej leadów, przyciąga właściwych użytkowników, zwiększa konwersje na stronie? Jeśli leady przyniesione ze strony nie będą dobrej jakości lub jeśli to nie jest grupa Twoich potencjalnych klientów to samo zwiększenie tej liczby nie przyniesie firmie sukcesu. Możliwe, że użytkownicy spędzają na Twojej stronie sporo czasu, ponieważ mają trudności ze znalezieniem odpowiednich informacji, bo nawigacja jest nieintuicyjna?

Każda sytuacja, strona internetowa i firma są różne, dlatego tak ważny jest odpowiedni dobór celów do nowej strony, aby wspierały rozwój Twojego biznesu i przekładały się na sukces firmy. Muszą być przejrzyste i jednoznaczne.

Ustaw odpowiednie SMART cele.

Kiedy już przeprowadzisz wywiady z kierownictwem firmy, przeanalizujesz ich potrzeby i bieżące cele strony internetowej będziesz gotowy ustawić odpowiednie cele. Skuteczną metodą ustawienia celów dla Twojej biznesowej strony jest wykorzystanie modelu SMART.

SMART to angielski akronim od słów Specific, Measurable, Attainable, Relevant, and Timely (konkretne, mierzalne, osiągalne, istotne, terminowe). Dzięki temu modelowi wybierzesz cele, które skupiają się na osiągnięciu zamierzonych efektów, czyli wyników.

 • Specific – konkretne Co chcesz osiągnąć?
  Podawaj policzalne, mierzalne cele biznesowe dla swojej witryny (przypisuj konkretne liczby do celu) np. zwiększenie konwersji o 11% lub zwiększenie liczby leadów o 7%.

 • Measurable – mierzalne jak zmierzysz/sprawdzisz, czy udało się osiągnąć założony cel?
  Ustal kryteria i metody mierzenia postępu dla każdego z ustalonych celów. Kilka metod mierzenia to np.: śledzenie wartościowych leadów przez CRM, śledzenie konwersji przez Google Analytics, a także w przypadku celów związanych z klientem – badanie opinii.

 • Attainable – osiągalne czy zamierzone cele faktycznie są realne do osiągnięcia?
  Cele ustawione za wysoko lub zbyt nisko są bez znaczenia. Porównaj postawione cele do obecnej sytuacji, zadaj sobie (i kadrze zarządzającej) pytanie czy realnie można je osiągnąć? Szczegółowa strategia realizacji celów pomoże Ci je osiągnąć, np. przyciągnięcie wartościowych leadów można osiągnąć dzięki SEO i kampaniom płatnym (SEM).

 • Relevant – istotne czy stawiane cele pasują do Twoich bieżących potrzeb biznesowych?
  Dlaczego założone cele, które chcesz osiągnąć są istotne dla Twojego biznesu? Czy ich realizacja pozwoli zrealizować misję i wizję firmy? Czy plany są ustalone w zgodzie z bieżącymi potrzebami poszczególnych działów np.: zwiększenie leadów o 7% na stronie jest spójne z założeniami działu marketingu w generowaniu 7% więcej leadów niż w poprzednim okresie rozliczeniowym.

 • Timely – terminowe kiedy chcesz opublikować nową wersję strony internetowej?

Oprócz ustalenia terminu publikacji nowej wersji strony odpowiedz sobie na pytanie czy wyznaczone cele są możliwe do realizacji w założonym okresie czasu? Ramy czasowe muszą być realistyczne i osiągalne, np.: zwiększenie liczby leadów na stronie o 7% nastąpi 6 miesięcy od daty publikacji nowej wersji strony internetowej.

Pamiętaj, że zawsze planuj z lekkim zapasem czasowym. Uwzględnij czas potrzebny na przygotowanie redesignu i wdrożenie nowej strony, mając również na uwadze, że niektóre działania jak optymalizacja treści (SEO) mogą nie przynieść rezultatów od razu.

Zapisz swoje SMART cele

Kiedy już poznałeś zalety metody SMART przygotuj zestaw celów biznesowych dla swojej nowej strony internetowej. Zapisanie celów biznesowych pozwala zachować jasną wizję działania, a co więcej pozwala całemu zespołowi zachować spójność i być na tej samej stronie. Zapisane, klarowne cele potrafią zgrać zespół, pozwalają działać bardziej strategicznie i w skupieniu, a także podnoszą morale w firmie. Zapisz cele dla swojej witryny już dzisiaj i zmierzaj do witryny, która przekroczy Twoje oczekiwania!


 [WZO1]https://www.slideshare.net/HubSpot/10-deadly-reasons-most-websites-fail-26107473

Skontaktuj się z nami
Opublikowano w: